NZG Rosacea

Rosacea is een veel voorkomende chronische aandoening van het gezicht, die vooral gezien wordt bij vrouwen van middelbare leeftijd. De vier belangrijkste kenmerken zijn roodheid, kleine uitgezette bloedvaatjes (couperose), papels (pukkels, bultjes) en pustels (puistjes). Oogafwijkingen komen soms voor en kunnen ernstig zijn. De oorzaak van rosacea is onbekend. De aandoening is goed te behandelen (beter gezegd: te onderdrukken), maar zelden definitief te genezen.

Inhoud
Oorzaken
Verschijnselen
Diagnose
Behandeling

Oorzaken
Rosacea ontstaat meestal rond het 30e levensjaar en komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor. Het treft vooral blanke mensen met een licht huidtype. De oorzaak van rosacea is onbekend. Zonlicht en andere vormen van warmte zullen bij de meeste mensen met rosacea een verergering van de verschijnselen veroorzaken.

Een oorzakelijke rol van voeding is nooit aangetoond; wel kan (tijdelijke) verergering van de roodheid optreden door het drinken van alcohol en het eten van sterk gekruid voedsel. Ook het gebruik van cosmetische producten in het gezicht kan rosacea door irritatie tijdelijk wat verergeren.

Verschijnselen
De verschijnselen van rosacea zijn vooral gelokaliseerd op de neus, de wangen, het voorhoofd en de kin. De belangrijkste kenmerken van rosacea zijn blozen (vanzelf wegtrekkende roodheid), blijvende roodheid, papels (pukkels) en pustels (puistjes) en uitgezette bloedvaatjes (couperose). Blozen kan worden uitgelokt door emotie, warmte, zonlicht, alcohol, hete dranken en spijzen, of de menopauze. Blijvende roodheid is het meest voorkomende kenmerk van rosacea.

Daarnaast zijn er bij rosacea ontstekingsverschijnselen: pukkels en puistjes. Deze komen vaak in aanvallen op. Minder vaak komen bij rosacea zwellingen van de huid voor. Sommige ontstaan door ophoping van vocht. Dit heet oedeem, de zwelling voelt zacht aan en verdwijnt vanzelf. Andere zwellingen ontstaan door toename van bindweefsel in de huid. Deze zijn harder en knobbelig en gaan niet vanzelf weg. Het bekendste is het zogeheten rhinophyma, dat ontstaat door toename van het bindweefsel en de talgklieren van de neus.

Dit fenomeen treedt nagenoeg alleen op bij oudere mannen. In het dagelijkse taalgebruik wordt rhinophyma als ‘drankneus' of ‘bloemkoolneus' aangeduid. Ten onrechte, want het ontstaan van rhinophyma heeft niets te maken met alcohol (en trouwens ook niet met bloemkool).

Oogafwijkingen komen bij 6 tot 18 procent van de mensen met rosacea voor. Oogafwijkingen bij rosacea zijn vooral ontsteking van de oogleden (blefaritis) en van het hoornvlies en het bindvlies (keratoconjunctivitis). De meest voorkomende symptomen van rosacea van de ogen zijn droge ogen, branderigheid, steken, tranende ogen en een gevoel alsof er iets in het oog zit (gevoel van zandkorrels). Ook komt migraine bij relatief veel patiënten met rosacea voor, vooral bij hen die last hebben van blozen.

Diagnose
De diagnose ‘rosacea' kan meestal op de karakteristieke kenmerken worden gesteld. Soms wordt onder plaatselijke verdoving een stukje huid weggenomen voor microscopisch onderzoek (een biopt). In een enkel geval zal de dermatoloog allergietesten doen om een bijkomende allergie voor bijvoorbeeld cosmetica uit te sluiten.

Behandeling
Rosacea is doorgaans goed te behandelen, maar zelden definitief te genezen. Binnen een halfjaar na staken van de therapie treedt bij de helft van de mensen weer een verergering op. Bij een milde rosacea wordt gekozen voor lokale behandeling (op de huid zelf). Wanneer dit onvoldoende helpt wordt behandeling met tabletten toegevoegd. Bij ernstige rosacea wordt direct met zowel tabletten als met lokale therapie behandeld.

Terug

Bron: Ziekenhuis.nl

NZG Medisch Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Medisch