NZG Boulimia Nervosa

Boulimia nervosa, ook bekend als boulimie, is een psychologische toestand waarin een persoon terugkerende eetbuien heeft gevolgd door een of meer van de volgende, opzettelijke handelingen die de opname van het voedsel compenseren en gewichtstoename verhinderen: braken, ongepast gebruik van laxeermiddelen of andere medicijnen, bovenmatige lichamelijke oefening en bijvoorbeeld vasten.

Inhoud
Oorzaken
Verschijnselen
Diagnose
Behandeling

Oorzaken
Eetstoornissen als anorexia en boulimia hebben niet 1 bepaalde aanwijsbare oorzaak. Op zich is dat jammer, want dan zou je die oorzaak kunnen aanpakken, en zo de eetstoornis ook snel verhelpen. De oorzaak van eetstoornissen moet in verschillende hoeken worden gezocht. Eigenlijk zijn er 5 factoren die invloed hebben op het ontstaan van een eetstoornis. Deze factoren zijn de volgende:

 • Erfelijkheid en genen
 • Biologische factoren
 • Lichamelijke aanleg
 • Het schoonheidsideaal
 • Opvoeding
 • Psychologische kenmerken

Verschijnselen
Een persoon heeft boulimia wanneer hij of zij zich onbekwaam voelt om de drang tot eten, zelfs tijdens het eten zelf, te controleren, wanneer hij of zij een grotere hoeveelheid voedsel verbruikt dan een normaal persoon, en wanneer dergelijk gedrag minstens tweemaal per week gedurende drie maanden voorkomt.

De meerderheid van boulimia-patiënten zijn jonge vrouwen van 10 tot 30 jaar oud, hoewel de stoornis bij mensen van alle leeftijden en beide geslachten kan voorkomen. Bij boulimia is er sprake van onderliggende psychische problemen, vaak heeft de patiënt een gevoel van controleverlies. De episoden van eten/purgeren kunnen extreem zijn, soms gepaard gaan met snel en onbeheerst eten.

De lijders stoppen soms pas als ze door een andere persoon worden onderbroken of wanneer hun maag het niet meer aankan. Deze cyclus kan meerdere keren per week of, in ernstige gevallen, meerdere keren per dag worden herhaald. De lijders zien het "vernietigende" eetpatroon vaak als manier om controle over hun leven te bereiken.

Sommige personen die lijden aan anorexia kunnen boulimisch gedrag vertonen: op bepaalde ogenblikken veel eten en purgeren van voedsel op een regelmatige of zeldzame basis tijdens hun ziekte. Alternatief kunnen individuen met boulimia anorectische perioden hebben. Vaak is er daarom sprake van de diagnose Eetstoornis N.A.O. (Niet Anderszins Omschreven).

Diagnose
De DSM-IV-TR is een Amerikaans handboek waarin de diagnose en statistiek van psychische stoornissen worden vermeld. Om de diagnose Boulimia Nervosa te stellen moet iemand aan de volgende criteria voldoen:

 • Recidiverende episodes van vreetbuien. Een episode wordt gekarakteriseerd door beide volgende:
  (1) het binnen een beperkte tijd (bijvoorbeeld twee uur) eten van een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan wat de meeste mensen in eenzelfde periode en onder dezelfde omstandigheden zouden eten.
  (2) een gevoel de beheersing over het eten tijdens de episode kwijt te zijn (bijvoorbeeld het gevoel dat men niet kan stoppen met eten of zelf kan bepalen wat of hoeveel men eet).
 • Recidiverend inadequaat compensatoir gedrag om gewichtstoeneming te voorkomen zoals zelfopgewekt braken; misbruik van laxantia, diuretica of klysma's of andere geneesmiddelen; vasten; of overmatige lichaamsbeweging.
 • De vreetbuien en de inadequate compensatoire gedragingen komen beide gemiddeld ten minste twee maal per week gedurende drie maanden voor.
 • Het oordeel over zichzelf wordt in onevenredige mate beïnvloed door de lichaamsvorm en het lichaamsgewicht.
 • De stoornis komt niet uitsluitend voor tijdens episodes van anorexia nervosa.

Deze vijf criteria moeten allemaal aanwezig zijn om de diagnose Boulimia Nervosa te stellen. Opvallende verschillen met de diagnose van Anorexia Nervosa zijn dat er bij Boulimia Nervosa geen criteria is betreft het gewicht en dat er bij vrouwen geen sprake is van amenorroe, het uitblijven van de menstruatie.

Boulimia Nervosa komt naar schatting bij 1 procent tot 3 procent van de bevolking voor. Net als Anorexia Nervosa, komt Boulimia Nervosa vooral voor bij vrouwen, 10 procent tot vijf procent van de mensen met Boulimia Nervosa is man. De eetstoornis Boulimia Nervosa begint meestal tussen het 15e en 19e levensjaar.

Behandeling
Boulimia nervosa kan volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen op drie manieren worden behandeld: met psychotherape, met specifieke interventies, en met medicijnen (farmacotherapie).

De Richtlijn gaat uit van een aantal uitgangsprincipes bij de behandeling van eetstoornissen.

 • Psychotherapie
 • Medicatie
 • Specifieke interventies

Terug

Bron: Trimbos.nl / Agirl.nl / Proud2bme.nl / Wikipedia

NZG Medisch Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Medisch