Nationale Zorggids

Nederlands Instituut van Psychologen

Nederlands Instituut van Psychologen
Nieuwekade 1-5
3511 RV Utrecht

Postbus 2085
3500 GB Utrecht
Telefoon:
030-820 15 00
Website:
http://www.psynip.nl
E-mail:
info@psynip.nl

Het NIP is de beroepsvereniging van en voor alle psychologen. Meer dan 13.000 psychologen in loondienst of met een eigen bedrijf zijn lid van het NIP. Voor al deze leden zet het NIP zich in.

Individuele belangenbehartiging Psychologen kunnen te maken krijgen met lastige zaken bij het uitoefenen van hun beroep. Dit kunnen arbeidsvoorwaardelijke of ethische kwesties zijn, maar ook vragen over de zakelijke kant van het ondernemerschap. Leden kunnen hun vragen en dilemma’s telefonisch of per e-mail aan ons voorleggen. De medewerkers van het NIP zijn volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wetten. Met hun jarenlange ervaring en kennis van de verschillende werkterreinen kunnen zij NIP-leden altijd verder helpen.

Collectieve belangenbehartiging In de collectieve belangenbehartiging vertegenwoordigt het NIP haar leden aan de onderhandelingstafel van de werkgevers. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met vakorganisaties en andere beroepsverenigingen. Tijdens cao-onderhandelingen benadrukt het NIP naast de financiële eisen ook de kwalitatieve wensen van haar leden. Flexibel werken en opleidingen zijn voorbeelden van zaken die dit jaar hoog op de agenda staan. Het NIP is ook altijd partij bij reorganisaties en veranderingen waarbij een sociaal plan verplicht is.

Actieve beïnvloeding politiek en publieke opinie Het NIP maakt zich sterk om de positie van psycholoog en psychologie in de samenleving te verankeren. Dit doet de vereniging door zich actief op het politieke en publieke vlak te begeven. Regelmatig organiseert het NIP daarom informatiedagen en voert gesprekken met politici, verzekeraars en cliëntorganisaties.

Een dynamisch en toegankelijk netwerk voor professionals De sectoren en secties van het NIP organiseren regelmatig themamiddagen en vakinhoudelijke bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn leerzaam en drukbezocht. Het is de ideale manier om andere vakgenoten te ontmoeten, ervaringen te delen en in korte tijd en prettig op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwik

NZG Locatie