Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_3650

Kwaliteit open badwater in Nederland omlaag


BRUSSEL (ANP) - De kwaliteit van het open zwemwater in Nederland is vorig jaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In 2010 voldeed het water op 79 locaties niet aan de kwaliteitsnormen, terwijl dat in 2009 slechts op 46 plaatsen het geval was.Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van open zwemwater in de hele Europese U...

Normal_3649

"Jonge mantelzorgers problemen met huiswerk"


UTRECHT (ANP) - Een kwart van de jonge mantelzorgers, die thuis voor een ziek of gehandicapt familielid zorgen, zegt de zorgtaken niet goed te kunnen combineren met schoolwerk.Dat blijkt uit een onderzoek dat Mezzo, de vereniging van mantelzorgers, dat donderdag is gepresenteerd. Volgens de organisatie ervaren de meeste andere jongeren de combin...

Normal_3648

Rotterdam profileert zich op chronische darmziekten


Rotterdam wordt de gaststad van een internationaal symposium over chronische darmziekten onder kinderen. Het 'bid' voor het driedaagse congres is binnengehaald mede dankzij de prominente rol van het Erasmus MC-Sophia in onderzoek naar darmziekten onder kinderen.Het driedaags congres is geheel gewijd aan chronische darmziekten op de kinderleeftij...

Normal_3647

NZa: sterkere positie consument in extramurale AWBZ


Zorgkantoren helpen cliënten steeds beter bij het maken van een keuze voor een geschikte zorgaanbieder in de extramurale AWBZ (verpleging, verzorging en begeleiding in de thuissituatie), door de eisen die zij stellen aan een transparante vermelding van kwaliteit door zorgaanbieders.Dit versterkt de positie van de consument. Dat is één van de con...

Normal_3646

Toegang en kwaliteit GGZ allochtonen beter dan gedacht


Uit promotieonderzoek van Thijs Fassaert voor de GGD Amsterdam blijkt, dat er weinig verschillen zijn in de toegang tot en kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van angst en depressie tussen mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Nederlandse achtergrond.Dit in tegenstelling tot beelden die hierover ...

Normal_3644

"Openbare borstvoeding is normaal"


DEN HAAG - Moeders moeten op meer openbare plekken borstvoeding kunnen geven. Dat vindt het Voedingscentrum.Momenteel is het volgens het centrum zo dat moeders worden weggekeken als ze borstvoeding geven in bijvoorbeeld een cafeetje, of zelfs worden weggestuurd.Onderdeel van de actie om openbare borstvoeding 'normaler' te maken, is een stickerac...

Normal_3643

"Arbeidsongeschiktheid niet goed afgedekt"


Dat stelt de toezichthouder donderdag naar aanleiding van een onderzoek dat zij deed naar het uitkeringsgedrag van verzekeraars, specifiek naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov's).Volgens de AFM biedt het merendeel van de onderzochte verzekeraars de polissen met uitgeklede dekking aan. ,,Dit betreft bijvoorbeeld verzekeringen die grot...

Normal_3642

Omzet generieke medicijnen zou veel hoger kunnen


Farmaceutische bedrijven houden op met de marketing van medicijnen zodra het moment nadert dat het patent afloopt. Daardoor wordt van het generieke medicijn dat na het verstrijken van het patent goedkoop beschikbaar is, veel minder verkocht dan zou kunnen.In plaats daarvan worden nieuwe, duurdere medicijnen voorgeschreven. En dat kost de samenle...

Normal_3641

NZa verduidelijkt zorgplicht verzekeraars


Consumenten en patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de zorg en de vergoeding krijgen waar zij recht op hebben. Dat valt onder de zorgplicht van zorgverzekeraars.De Nederlandse Zorgautoriteit werkt in het Toezichtkader Zorgplicht uit wat die zorgplicht inhoudt. Het formuleren van de zorgplicht versterkt de positie van consumenten en pa...

Normal_3640

TNO ontdekt hoe quercetine in groenten hartgezondheid bevordert


TNO presenteert onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van quercetine, een natuurlijke antioxidant in thee en vele soorten groenten en fruit. Vanwege de verwachte positieve effecten van quercetine op ontsteking, oxidative stress en ongewenste celgroei, zou het een veelbelovend voedingsmiddel kunnen zijn om hart- en vaatgezondheid te bevorderen.O...

Normal_3639

Tandarts kan helpen bij stoppen met roken


Tandheelkundigen kunnen hun cliënten goed adviseren en begeleiden in het stoppen met roken. Tandarts-onderzoeker Josine Rosseel onderzocht, begeleid door de afdeling IQ-healthcare van het UMC St Radboud, hoe advies en ondersteuning bij het stoppen met roken door tandheelkundige hulpverleners in hun dagelijkse praktijk kan worden verbeterd.De tan...

Normal_3638

Geen vitamine C voor Japanse reddingswerkers


Japan heeft na de nucleaire ramp in Fukushima verzuimd reddingswerkers biochemisch te beschermen tegen stralingsrisico's met hoge doses vitamine C. Daarmee reageerde de overheid laks op onderzoek van haar eigen Ministerie van Defensie.Dit meldt het tijdschrift ORTHO in het vandaag verschenen juninummer.Het onderzoek met vitamine C werd onder an...

Normal_3637

Geluid eist meer levens dan verkeer


APELDOORN (ANP) - Zevenhonderd Nederlanders sterven jaarlijks aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan geluidsoverlast. Dat zijn meer mensen dan er per jaar sterven in het verkeer.Dat meldde De Telegraaf dinsdagmorgen naar aanleiding van gegevens van de onderzoeksraad van de Europese Unie.Deskundigen spreken van een „almaar groeiend prob...

Normal_3636

Gezond idee voor alle Zuid-Limburgers


Deze week valt er bij alle huishoudens in Zuid-Limburg een nieuw magazine over gezondheid in de brievenbus: Gezond Idee. Het is een uitgave van het azM / Maastricht Universitair Medisch Centrum + en zal dit jaar nog twee keer verschijnen.Waarom een huis-aan-huis verspreid magazine over gezondheid? Daar zijn een aantal redenen voor. De belangrijk...

Normal_3635

Nieuwe wervingscampagne voor UMC Utrecht


Het UMC Utrecht start vandaag een nieuwe wervingscampagne "Vernieuw mee". De komende tijd is een serie opvallende billboards te zien in en om de stad Utrecht."Een directe uitnodiging aan iedereen om mee te werken aan betere en slimmere gezondheidszorg."Vernieuwende initiatievenMet de campagne wil het UMC Utrecht onderstrepen dat het alle ruimte...

Normal_3634

Zorginstellingen presteren beter


AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse zorginstellingen hebben in 2010 beter gepresteerd dan in de voorgaande jaren. Dat blijkt uit een onderzoek van accountantskantoor Ernst & Young, die ruim tweehonderd jaarrekeningen uit alle segmenten in de zorg onder de loep nam.In totaal lag het resultaat van de gehele sector met 617,5 miljoen euro circa 23 pro...

NZG Blog

Van kinderen krachtpatsers maken: veerkracht na rouw en trauma

Normal__cid_afdcadf0-7138-4826-be8d-38c8701a6ced_home

Wie herinnert zich niet het jongetje Ruben die in 2010 de enige overlevende was van de vliegramp in Tripoli. Door de vele media aandacht werd hij wereldberoemd. Iedereen vroeg zich af hoe het dit jongetje in zijn leven verder zou gaan. Zonder ouders, zonder broer. Zou hij deze klap ooit te boven komen? Ruben is niet het enige kind dat een zwaar ...

NZG Interview

Snufjes en robots om het werk en het leven in de zorg leuker en makkelijker te maken

Normal_tablet_arts


Een chip op incontinentiemateriaal die de verzorger een seintje geeft als deze moet worden vervangen. Een polsbandje die de juiste deuren opent voor de bewoner zodat de fru...