Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_2387

Rechter stelt KNGF in het gelijk


Agis en Achmea mogen op grond van de voorwaarden Kwaliefy 2009/2010 fysiotherapeuten niet uitsluiten van de basisovereenkomst.Het KNGF spande samen met 17 fysiotherapeuten een kort geding aan tegen Agis en Achmea Zij waren het niet eens over de voorwaarden die Agis en Achmea stellen aan deelname aan Kwaliefy in 2009 en 2010. Op 6 april deed de ...

Normal_2386

Erasmus MC werkt veilig met informatie


Het Erasmus MC heeft als een van de eerste zorginstellingen van Nederland een certificaat ontvangen voor het veilig omgaan met vertrouwelijke informatie.Vertrouwelijke informatie, waaronder patiëntendossiers, moet op een juiste manier worden behandeld. In 2004 is in Nederland vastgesteld aan welke norm zorginstellingen zich moeten houden. In 200...

Normal_2385

Dienstverleners klaar voor uitvoering cao-afspraken over Wajongers in kleinmetaal


Sociale partners hebben in de cao voor de kleinmetaal afspraken gemaakt over het in dienst nemen van Wajongers in deze sector. Werkgevers krijgen met de Wajongers gemotiveerd en enthousiast personeel en mensen die nu aan de kant staan krijgen ‘echt werk'.Een win-win-situatie, als er op een goede wijze uitvoering aan wordt gegeven.WajongerHet kom...

Normal_2384

Bevel voor verpleeghuis Bernardus te Amsterdam


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vandaag het bevel gegeven aan verpleeghuis Bernardus (onderdeel van Osira-Amstelring) om met onmiddellijke ingang de veiligheid van de bewoners van de verpleegafdelingafdeling de Varenhof te bewerkstelligen.Op de verpleegafdeling voor psychogeriatrische bewoners is sprake van (een vermoeden van) l...

Normal_2383

Van Toorenburg (CDA): Deelname grootschalig DNA-onderzoek verplichten


Bij grootschalige DNA-onderzoeken moeten mensen onder omstandigheden verplicht kunnen worden hun DNA af te staan. CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg heeft dat bepleit.Volgens haar gebeurt het nog te vaak dat bijvoorbeeld grote zedenzaken jarenlang onopgelost blijven, omdat een kleine groep mensen weigert mee te werken aan het DNA-onderzoek. I...

Normal_2382

Kleinschalig wonen niet beter voor dementen


MAASTRICHT (ANP) - De kwaliteit van leven voor de bewoners is in kleinschalige woonvormen voor demente bejaarden niet beter dan in reguliere verpleeghuizen. Desondanks zijn kleinschalige woonvormen sterk in opkomst.De overheid besteedt tientallen miljoenen aan de bouw en inrichting van zo huiselijk mogelijke gebouwen. In 2010 was al 25 procent v...

Normal_2380

SEH-verpleegkundigen als eersten Immediate Life Support-gecertificeerd


Alle Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen van het UMC St Radboud zijn als eersten in Nederland ILS-gecertificeerd.ILS, Immediate Life Support, verbetert de herkenning van signalen van een mogelijke hartstilstand en tilt de reanimatiezorg door een team hulpverleners naar een hoger niveau.Snelle signaalherkenning voorkomt IC-opnames en reanimatiesV...

Normal_2379

Greet Prins Zorgmanager 2011


Greet Prins, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia Zorg, mag zich Zorgmanager 2011 noemen. Ze won de ING Excellence Trofee in deze voor de 15e keer georganiseerde verkiezing door het vakblad Zorgvisie. Vorig jaar won Marjanne Sint, bestuursvoorzitter van de Isala klinieken deze prijs.Het juryrapport stelt: "Greet Prins is...

Normal_2378

Vierde subsidieronde Ambient Assisted Living over mobiliteit geopend


De vierde subsidieronde van het programma Ambient Assisted Living is geopend. Sinds 31 maart kunnen partijen projectvoorstellen indienen die gaan over mobiliteit van ouderen. Doel is te komen tot oplossingen waardoor ouderen zo lang mogelijk mobiel blijven.In deze vierde call met de titel "ICT-based solutions for the advancement of older persons...

Normal_2377

LUMC coördineert Europees onderzoek Clostridium difficile


Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt een leidende rol in Europa bij het coördineren van een netwerk dat infecties met Clostridium difficile gaat registeren en monitoren. De European Centre for Disease Prevention and Control in Zweden stelt hiervoor bijna een half miljoen euro beschikbaar.Het LUMC krijgt de leidende functie bij h...

Normal_2376

Oorzaak visuele hallucinaties bij ziekte van Parkinson nader in kaart gebracht


De ziekte van Parkinson is een ernstige hersenaandoening, waarbij motorische symptomen zoals tremor, traagheid en stijfheid optreden. Daarnaast kunnen patiënten last hebben van niet-motorische symptomen, waaronder visuele hallucinaties.Over de oorzaak van deze hallucinaties is weinig bekend. In het verleden werden ze beschouwd als bijwerking van...

Normal_2375

Verhouding vetzuren in voeding belangrijk tijdens zwangerschap


Het slikken van omega-3 visolie-vetzuren door zwangere vrouwen lijkt geen effect te hebben op de hersenontwikkeling van het kind. Wel vond onderzoekster Saskia van Goor van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat de verhouding tussen verschillende vetzuren in de voeding van zwangere vrouwen belangrijk is voor de vroege hersenontwikkeling ...

Normal_2374

Computerprogramma maakt genetisch onderzoek nauwkeuriger


Voor veel genetisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de techniek RNA interferentie (RNAi). Hiermee kunnen specifieke genen worden uitgeschakeld. RNAi wordt helaas ook geplaagd door zogenaamde ‘off-targets', waarbij per ongeluk de verkeerde genen worden uitgeschakeld.Erwin Seinen ontwikkelde software die helpt om deze problemen te ondervangen....

Normal_2373

Volledige dynamische beschrijving van hersengolven


Een volledige dynamische beschrijving van hersengolven wordt gegeven in termen van expliciete wiskundige vergelijkingen. Rikkert Hindriks ontwikkelde statistische methoden om de parameters die in deze vergelijkingen voorkomen te schatten.Maandag 11 april verdedigd hij zijn proefschrift "Empirical dynamics of neuronal rhythms. Data-driven modelin...

Normal_2372

"Geen paniek over voedseltekorten in Europa"


Een vulkaanuitbarsting of dierziekte kunnen de Europese landbouw hard treffen, aldus een rapport deze week. Maar er is geen reden voor paniek en de voorgestelde maatregelen daartegen zijn niet nodig, vindt Rudy Rabbinge van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.Een vulkaanuitbarsting, ernstige droogte, dierziekte of een importstop v...

Normal_2371

"Asbestdak" niet eerder weg dan 2024


DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) blijft vasthouden aan het jaar 2024 als moment waarop asbestdaken definitief uitgebannen moeten zijn.  Dat zei hij donderdag in een debat in de Tweede Kamer. Wel hoopt hij dat het kankerverwekkende bouwmateriaal door bewustwording al eerder tot het verleden behoort.Verschillende Kamerleden vi...

NZG Blog

Van kinderen krachtpatsers maken: veerkracht na rouw en trauma

Normal__cid_afdcadf0-7138-4826-be8d-38c8701a6ced_home

Wie herinnert zich niet het jongetje Ruben die in 2010 de enige overlevende was van de vliegramp in Tripoli. Door de vele media aandacht werd hij wereldberoemd. Iedereen vroeg zich af hoe het dit jongetje in zijn leven verder zou gaan. Zonder ouders, zonder broer. Zou hij deze klap ooit te boven komen? Ruben is niet het enige kind dat een zwaar ...

NZG Interview

Snufjes en robots om het werk en het leven in de zorg leuker en makkelijker te maken

Normal_tablet_arts


Een chip op incontinentiemateriaal die de verzorger een seintje geeft als deze moet worden vervangen. Een polsbandje die de juiste deuren opent voor de bewoner zodat de fru...