Inspraak, Partner, verzorgingshuizen

AMSTERDAM – Door bejaarden gezamenlijk te laten nadenken over verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd in verzorgingshuizen, kunnen zij meer invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Vivianne Baur over Limburgse verzorgingshuizen waar zij morgen op promoveert. Dat meldt het VU medisch centrum.

In de praktijk blijkt het voor ouderen erg lastig te zijn om hun wensen die vaak met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben te realiseren. Hoewel zij invloed hebben via cliëntenraden, blijkt deze inspraak vaak te verzanden in beleidsstukken, plannen en formele overlegmomenten.

Baur ontwikkelde daarom de PARTNER interventie: een werkwijze voor samenwerking en partnerschap tussen bewoners en professionals. Vanuit deze methode verzamelen ouderen zich rondom een onderwerp dat hen allen raakt, waarna zij in gesprek gaan met medewerkers, managers en vrijwilligers. Hierdoor krijgen zij het gevoel dat ze samen sterk staan en in samenwerking met professionals verbeteringen tot stand kunnen brengen.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal