Armoede, verschillen rijk en arm, ANBO

WOERDEN – Volgens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) zullen de verschillen tussen rijk en arm, zeker door de kabinetsmaatregelen van de komende 5 jaar, verder toenemen, zo meldt de website van de belangenorganisatie.

Volgens het vandaag gepresenteerde Armoedesignalement 2012 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt de armoede onder gepensioneerden en 50 plussers gemiddeld lager dan onder andere leeftijdsgroepen. Toch zegt Liane den Haan van de ouderenbelangenorganisatie ANBO dat armoede voor deze groep wel op de loer ligt. Dit komt met name omdat de koopkracht van 65-plussers harder daalt (1,1 procent) dan die van jongere personen (0,4 procent).

Bovendien zal het kabinet Rutte II nog voor klappen gaan zorgen door de vele bezuinigingen, zoals op de AWBZ en de stijgende zorgkosten waaraan ouderen veel meer zelf moeten gaan bijdragen.

Volgens de ANBO zal armoede de komende jaren in steeds meer lagen van de bevolking voorkomen. De afgelopen jaren leken ouderen hierdoor maar beperkt getroffen te worden. Dat zal de komende tijd gaan toenemen. Omdat werk vaak geen bron van inkomsten meer is voor deze groep, kunnen zij hier ook maar in zeer beperkte mate zelf iets aan doen, aldus de belangenorganisatie.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal