Groningen

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) krijgen gezamenlijk een subsidie van 1,25 miljoen euro van de Europese Unie. Zij zullen dit gebruiken in het kader van het onderzoek naar 'Healthy Ageing', het gezond en actief oud worden.

Daarbij zal onderzoek worden gedaan naar wat ouderen nodig hebben om hun leven gezond in te delen, hoe zij de juiste zorg kunnen vinden en hoe zij informatie over zorg het best kunnen ontvagen. Ook wordt gekeken naar de zorg. Zo zal worden onderzocht hoe de zorg om moet gaan met ouderen die weinig gezondheidsvaardigheden bezitten en wat de zorg kan leren van gespecialiseerde bedrijven in deze sector.

Omdat de helft van de ouderen in de Europese Unie te weinig gezondheidsvaardigheden bezit, heeft de EU een subsidie van 3 miljoen euro verstrekt, waarvan 1,25 miljoen naar Groningen gaat. De twee academische instellingen werken voor het onderzoek overigens samen met een groot aantal partners, waaronder de Hanzehogeschool en verschillende bedrijven in het noorden. Het onderzoek moet rond het eind van 2015 zijn afgerond.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem