Oudere vrouw

EINDHOVEN - Vandaag vindt in Antwerpen de presentatie plaats van ‘Beter ouder - zorg voor de kwetsbare oudere’, het vierde boek in de zogeheten Catharina-reeks voor levensbeschouwing en ethiek in de gezondheidszorg van het Catharina Ziekenhuis, zo meldt de Eindhovense zorginstantie.

Met dit boek wordt aandacht gevraagd voor ontwikkelingen en knelpunten in de ouderenzorg en wordt een bijdrage geleverd aan het actuele debat. Het gaat over kwetsbaarheid, professionele zorg en mantelzorg, zinbeleving en ethische vraagstukken.

Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door de Vlaams minister Jo Vandeurzen voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tijdens een studiebijeenkomst die georganiseerd is door de vakgroepen Geriatrie en Geestelijke verzorging & Ethiek van het Eindhovense ziekenhuis.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz