Hart, gezondheid

WEERT - Om de gezondheid van hun inwoners te verbeteren, hebben de Limburgse gemeenten Weert en Nederweert gezamenlijk het ‘Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert’ opgesteld. Daarin wordt vooral een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen.

Het beleid heeft vooral betrekking op aspecten van het dagelijkse leven. Voorbeelden hiervan zijn een veilige woonomgeving, speelveldjes in de buurt, exploitatie van gymnastiekzalen en sporthallen om sporten en bewegen mogelijk te maken en voldoende groen in de buurt voor frisse lucht.

De komende periode (tot en met 2016) moet met dit beleid bij jeugdigen het overgewicht en de opvoedingsondersteuning worden aangepakt. Voor de ouderen ligt de nadruk op actief leven en bewegen en het voorkomen van eenzaamheid.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz