Aanpassing woning, Oude IJsselstreek, campagne, kwetsbare ouderen

GENDRINGEN - Oude IJsselstreek start met een campagne om ervoor te zorgen dat ouderen bewust worden van de noodzaak hun woning eerder aan te passen. Door de vergrijzing is de verwachting dat ongeveer 41 procent van de inwoners van de Gelderse streek in 2020 ouder is dan 55 jaar, zo meldt de Gelderlander.

De woningen die ouderen hebben zijn vaak nog ongeschikt voor kwetsbare ouderen. Daarnaast is er ook een groot tekort aan woningen waar kwetsbare ouderen kunnen wonen. Bovendien is er weinig ruimte voor nieuwbouw, waardoor ouderen vaak in hun huidige woning moeten blijven. Deze zal in dat geval wel aangepast moeten worden.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal