Stockfreeimages. Oudere op bankje

APPINGEDAM - Door de bezuinigingen van het kabinet zullen mensen langer thuis blijven wonen, veel meer zelf moeten regelen en in hun familie en omgeving hulp zoeken als ze zich niet meer kunnen redden. Om zich te oriënteren op de gevolgen van het overgaan van de AWBZ-zorg naar de gemeenten, organiseerde de gemeente Appingedam afgelopen woensdag een conferentie over de toekomst van de zorg.

Tijdens de bijeenkomst in verpleeghuis Solwerd discussieerden de bestuurders van diverse zorginstellingen mee over de toekomst van de ouderenzorg en de zorg voor kwetsbare groepen.

De aanwezige bestuurders uitten weliswaar hun zorgen, maar zagen ook positieve kanten aan de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Zo zei een van hen dat meer zelfredzaamheid ook goed kan zijn voor de kwaliteit van leven.

Verder werd gepraat over de keuzen waar de gemeente voor komt te staan, bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp. Zal die alleen beschikbaar zijn voor de allerkwetsbaarste burgers of moet die over iedereen verdeeld worden? Kunnen de doelgroepen van de dagbesteding bij elkaar of moeten deze gescheiden blijven? Moeten ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben, of moet de gemeente inzetten op nieuwe vormen van geclusterd wonen?

Aan het eind van de bijeenkomst werd duidelijk dat de gemeente nog meer informatie nodig heeft, van deskundigen, maar ook van burgers, om op een goede manier de discussie over de noodzakelijke keuzes te kunnen voeren.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz