Sociaal netwerk, verantwoordelijk, Zutphen, Lochem, overheveling

LOCHEM/ZUTPHEN - Net als andere gemeenten krijgen Zutphen en Lochem in 2014 en 2015  taken overgeheveld van de rijksoverheid. Dit gaat echter ook gepaard met forse bezuinigingen. Het gaat hierbij om de AWBZ (bijzondere zorg), de jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen (sinds kort de Participatiewet). De bovenstaande gemeenten hebben onlangs de visie voor deze overheveling opgesteld die ‘Bouwen op de kracht van de lokale samenleving’ heet, zo meldt de Stentor.

In de visie is vastgelegd dat inwoners van Zutphen en Lochem straks pas een beroep kunnen doen op (zorg)professionals als hun eigen sociale netwerk niet in staat is hen bij te staan. Wanneer de gemeenteraden de visie hebben besproken, gaan Zutphen en Lochem deze nieuwe werkwijze toetsen door middel van pilotprojecten.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal