Dementerend, zorgboerderijen, belangrijke rol, WMO, RIVM

WAGENINGEN - De overheveling van de dagopvang van de AWBZ naar de WMO gaat gepaard met een korting van 25 procent op het budget, terwijl het aantal mensen met Alzheimer naar verwachting meer dan verdubbelt. Zorgboerderijen kunnen volgens het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) een rol spelen bij de opvang van deze doelgroep en hierdoor kunnen mogelijk kosten worden bespaard, zo meldt Agriholland.nl.

In een onlangs afgerond onderzoek zegt het RIVM dat zorgboerderijen een belangrijk rol kunnen spelen bij het opvangen van dementerende ouderen. Tot nu toe weten gemeente deze boerderijen echter nog onvoldoende te vinden. Zorgboeren moeten daarom meer gaan samenwerken en zich beter kenbaar maken en voor hun belangen opkomen.

Er wordt nog vervolgonderzoek gedaan naar de mogelijkheid te besparen op kosten door middel van dagopvang op zorgboerderijen. Daarbij vraagt de bijdrage die deze vorm van dagopvang kan bieden aan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie nog extra studie.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal