Logo Unie KBO

DEN BOSCH - Veel ouderen zijn zich niet bewust van het feit dat veiligheid in huis een wezenlijk belang is. In 2011 waren onder 65-plussers in totaal 2.165 valongevallen met fatale afloop te betreuren. Om het aantal ongelukken terug te dringen heeft de Unie KBO een team van specialisten opgeleid dat landelijk ouderen op de gevaren gaat wijzen, zo meldt de ouderenbond.

Een belangrijk onderdeel van het project ‘Integrale Veiligheid in en om het Huis’ zijn de huisbezoekers van de bond. Zij lopen samen met de bewoners door het huis en geven de ouderen praktische adviezen en voorlichting. Aan de hand van een checklist wordt gekeken of er preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

Met deze huisbezoeken worden niet alleen adviezen gegeven over het voorkomen van een val. Ook krijgen de bewoners voorlichting over het voorkomen van onder meer inbraak, brand, woningoverval en de zogeheten ‘babbeltruc’.

Met deze unieke integrale aanpak helpt de Unie KBO ouderen op een praktische manier de veiligheid in en om het huis te vergoten en de kans op (im-)materiële schade zoveel mogelijk te beperken.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz