Vrouwe Justitia

NIJMEGEN - Afgelopen maand werden T-zorg, Verian en TSN geselecteerd als de nieuwe leveranciers van de Huishoudelijke Hulp in de regio Nijmegen. Omdat de huidige leverancier Axxicom haar contract niet verlengd kreeg, spande zij een kort geding aan, omdat de voorlopig gegunde partijen niet van plan zouden zijn haar personeel volgens de cao-VVT over te zullen nemen. Uit het vonnis van de rechter lijkt nu te kunnen worden opgemaakt dat al het personeel tegen het huidige salaris moet worden overgenomen.

De colleges van B en W uit de regio gaan nu op korte termijn in gesprek met de geselecteerde aanbieders. Zij zullen de faciliterende rol die de rechter hen toewijst in de onderhandeling tussen de latende en de gegunde partijen op zich nemen.

De betrokken gemeenten (van Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar en Ubbergen) willen er op toezien dat de hulpen onder optimale voorwaarden over kunnen naar de nieuwe werkgever en dat de cliënten zo min mogelijk gevolgen ervaren van de aanbesteding.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz