Normal_edith_schippers_3__2_

DEN HAAG - De cliëntenorganisaties CG-Raad, NPCF, Platform VG en platform GGz stellen dat minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid het door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) gepubliceerde overzicht met aandoeningen mogelijk wil gebruiken om bezuinigingen in het basispakket door te kunnen voeren. Dat meldt Zorgvisie.

Het overzicht van het CVZ beschrijft de kosten en ziektelast van een aantal ziektebeelden, waaronder griep, longontsteking, (acute) urineweginfecties, ADHD en gehoorstoornissen. Aandoeningen die een lage ziektelast hebben zouden in het nieuwe plan niet meer worden vergoed.

De bezuiningen op het basispakket die in het regeerakkoord zijn opgenomen, moeten circa 1,5 miljard euro opleveren. De minister heeft veldpartijen tot uiterlijk 1 september de tijd gegeven om voorstellen op te sturen. Aan de hand van deze voorstellen en van rapporten van het CVZ zal zij in 2014 een beslissing nemen over het basispakket.

De cliëntenorganisaties hebben de minister eerder al gewaarschuwd dat de miljardenbezuiniging ervoor kan zorgen dat de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg in gevaar komen. Ook stellen zij dat de pakketvoorstellen de werkelijke oorzaak van de stijging van de zorgkosten niet aanpakken. "Meer dan nu het geval is zal gestuurd moeten worden op de kwaliteit van zorg en het terugdringen van ondoelmatigheden. Dit kan door uit te gaan van het principe van stepped care: goedkoop waar het kan, duur waar het moet."

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem