Normal_martin_van_rijn_pvda

DEN HAAG - In een interview met Zorgvisie geeft staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid aan dat de thuisverpleging een nieuwe aanspraak behoeft en daardoor de effecten ervan pas later duidelijk zullen worden.

De thuisverpleging zorgt voor een overheveling van de middelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), wat effect zal hebben op de premies. Van Rijn spreekt in het interview de verwachting uit dat deze effecten in 2015 duidelijk zullen worden.

Voor de wijkverpleegkundige zorg is het volgens de staatssecretaris van belang dat er een goede samenwerking is tussen verzekeraars, gemeenten en zorgverleners. Sociale wijkteams in de gemeenten worden daarbij voorzien van een bedrag van 50 miljoen euro, om zo de "noodzakelijke verbinding tussen zorg en welzijn in de wijk" te bewerkstelligen. Wijkverpleegkundige zorg zal in het basispakket worden opgenomen, waarbij 200 miljoen euro is uitgetrokken voor de coördinatie van zorg- en verpleegtaken, zoals beschreven in het 'Zichtbare schakel-project'.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem