Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

AMSTERDAM - Respijtzorg is zorg die de mantelzorger even respijt geeft. Het is een tijdelijke, volledige overname van de zorg, waardoor de mantelzorger even vrijaf heeft. Respijtzorg is van groot belang om overbelasting van mantelzorg te voorkomen. Dat vindt ook de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft daarom aan het RIGO - een instituut dat veel onderzoek doet voor onder andere rijk en gemeenten - advies gevraagd over hoe de gemeente het toekomstig aanbod voor respijtzorg in zou kunnen richten op de vraag, zodat vraag en aanbod in 2015 aansluiten. Wat heeft het RIGO met de vraag gedaan? Te weinig, volgens het Platform Mantelzorg Amsterdam.

Om te beginnen is het RIGO slordig met het begrip respijtzorg. De ene keer staat respijtzorg voor zorg voor overbelaste mantelzorgers, de andere keer is het een middel om overbelasting van mantelzorgers te voorkómen.

Het is voor het RIGO niet mogelijk geweest om het aanbod aan respijtzorg in kaart te brengen en vast te stellen welke hiaten er in het aanbod zijn. Het is ook niet mogelijk geweest om de vraag te beantwoorden of het huidige aanbod wordt benut. Verder dan te constateren dat het overzicht ontbreekt, is men niet gekomen. Maar dat was al bekend.

De auteurs doen allerlei beleidsaanbevelingen. Maar het is voor het Platform Mantelzorg Amsterdam volstrekt onduidelijk waarop de auteurs die aanbevelingen baseren. We zien het als een gemiste kans en betreuren het ten zeerste dat de gemeente Amsterdam het stimuleren van respijtzorg (die aansluit bij de vraag) niet zal kunnen enten op dit rapport. Terwijl wel duidelijk is dat de gemeente maatregelen zal moeten nemen, gezien het feit dat er op termijn volgens het rapport minimaal 900 overbelaste mantelzorgers extra in Amsterdam zullen zijn.

© Nationale Zorggids