PET-scan

AMSTERDAM - Het Alzheimer-eiwit amyloid-beta kan door geavanceerde PET-technieken al vroeg zichtbaar worden gemaakt bij levende patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van Rik Ossenkoppele, die hier op 8 mei 2013 op promoveert aan het VUmc.

Door de techniek kan de ziekte van Alzheimer bij patiënten al eerder worden aangetoond en in de toekomst mogelijk eerder worden aangepakt. Ossenkoppele toonde met PET-scans aan dat het eiwit al jaren voor patiënten gediagnosticeerd worden met Alzheimer al aanwezig was in de hersenen.

Het eiwit amyloid-beta hoopt zich op in het brein van Alzheimerpatiënten, wat leidt tot een verminderd functioneren, een afname van hersencellen, achteruitgang in het geheugen en uiteindelijk resulteert in dementie. Toekomstige medicatie zal deze afname eerder kunnen tegengaan als het eiwit al in een vroeger stadium wordt ontdekt, waardoor de schade kan worden beperkt en de ziekte kan worden uitgesteld of uiteindelijk mogelijk zelfs kan worden voorkomen.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem