Normal_vgz_zorgverzekering

AMSTERDAM (Novum) - Verzekeraar VGZ heeft vorig jaar een zes keer zo hoge winst geboekt als een jaar eerder. De winst kwam uit op 150 miljoen euro, tegen 27 miljoen euro over 2011. Dat blijkt uit de jaarcijfers die woensdag zijn gepubliceerd.

De winststijging komt volgens de coöperatie voornamelijk door hogere opbrengsten uit beleggingen en een verbeterd resultaat uit de verhouding tussen premie en schadeuitkeringen. De omzet van VGZ daalde licht tot 9,9 miljard euro. Het aantal verzekerden nam toe met bijna tachtigduizend tot 4,2 miljoen.

Veel zorgverzekeraars hebben vorig jaar flink meer winst geboekt. Onder meer uit de Tweede Kamer kwamen daarom oproepen om deze te gebruiken voor premieverlagingen. In Het Financieele Dagblad zegt topman Kees Hamster echter dat de winst niet zomaar in een premieverlaging kan worden gestoken. "Deels is de winst al vertaald in een lagere premie voor dit jaar", zegt hij tegenover de zakenkrant. "Maar we moeten er ook rekening mee houden dat het kabinet een deel van de zorg voor ouderen en chronisch zieken wordt overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering. Dat heeft gevolgen voor de premiestelling."

VGZ zag de solvabiliteit vorig jaar afnemen van 174 tot 160 procent, nog wel boven de norm van De Nederlandsche Bank van 150 procent. De verzekeraar noemt de ratio gezond. Veel andere verzekeraars hebben echter een solvabiliteitsratio van boven de tweehonderd procent.