Centraal Planbureau (CPB)

DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken liet aan de Tweede Kamer weten dat het door het Centraal Planbureau (CPB) aangekondigde onderzoek naar financiële risico's van de decentralisaties rondom jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen door zal gaan. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

De focus van het onderzoek zal zijn op beleidsinstrumenten die de risico's mogelijk kunnen wegnemen of beperken. De eerste rapportage van het CPB hierover moet voor het zomerreces van de Tweede Kamer zijn afgerond, waarna het CPB de ontwikkelingen tot het einde van 2014 zal blijven volgen. De opdracht voor de uitvoering van het onderzoek is het gevolg van een eerdere motie door Kamerlid Gerard Schouw van D66.

Het kabinet zal kijken of er een zogenaamde 'aanwijzingsbevoegdheid' zal komen, die regelt dat de minister kan ingrijpen wanneer gemeenten de gedecentraliseerde taken niet goed uitvoeren. Hoe gemeenten zich precies moeten verantwoorden is nog niet duidelijk.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem