Oudere werknemers, Freestockimages

AMSTERDAM - Uit de eerste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012, uitgevoerd door TNO en CBS, blijkt dat een steeds grotere groep werknemers zich zorgen maken over de toekomst van hun baan. Met name onder werknemers van 50 tot 60 jaar is deze bezorgdheid het grootst. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Terwijl van alle werknemers in 2007 zich nog 16 procent zorgen maakte over het voortbestaan van hun baan, was dit percentage in 2012 verdubbeld. Onder de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar was dit percentage zelfs 40 procent. Bij 60-plussers neemt het percentage echter weer af; van hen maakt 23 procent zich zorgen.

Daar staat tegenover dat oudere werknemers over het algemeen wel enthousiaster zijn over hun werk. Gemiddeld over alle leeftijden was 67 procent in 2012 enthousiast over zijn of haar baan, terwijl dit onder 50-plussers bijna driekwart is.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem