Tweede Kamer

(Novum) - In de Tweede Kamer bestaat begrip voor artsen die ernstige bezwaren hebben tegen het euthanaseren van demente mensen. Over het standpunt van artsenorganisatie KNMG om euthanasie bij dementerenden te beperken wordt verschillend gedacht. Een brede discussie over het precaire onderwerp is gewenst, is de algemene opvatting.

Donderdag maakte de KNMG bekend dat de wetgeving voor euthanasie voor dementerenden moet worden aangescherpt. Het gaat om patiënten die toen zij nog niet dement waren in een schriftelijke wilsverklaring hebben aangegeven niet verder te willen leven als ze bijvoorbeeld hun naasten niet meer herkennen. Op het moment dat ze eenmaal dement zijn kunnen ze die wens vaak niet herhalen.

De wet biedt momenteel wel de mogelijkheid voor euthanasie op basis van een eerder opgestelde schriftelijke wilsverklaring, maar veel artsen hebben daar problemen mee. De KNMG sprak donderdag met minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). Besloten werd om een werkgroep op te richten die zich over dit onderwerp gaat buigen.

"Terecht dat de KNMG deze discussie aanzwengelt", zegt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. "Ik begrijp de bezwaren van de artsen heel goed. De vraag is of een oude schriftelijke wilsverklaring nog wel van toepassing is als iemand eenmaal dement is." SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat euthanasie op een dementerende in strijd is met de eerbied voor het leven. "Goed dat de KNMG kritisch is. Belangrijk om de wet aan te scherpen", twittert hij.

D66 is teleurgesteld over het standpunt van de KNMG. Volgens Kamerlid Pia Dijkstra moet aan de wilsverklaring van de patiënt gevolg worden gegeven. "De wet biedt daar ook de mogelijkheid voor", zegt zij. "Natuurlijk is het altijd maatwerk, en het is heel belangrijk dat zo'n besluit heel precies wordt genomen, in nauw overleg met de naasten van een patiënt."

"Ik begrijp best dat het voor artsen moeilijk kan zijn, en het is ook geen plicht", zegt Dijkstra. "Maar wat D66 betreft moet het wel verplicht worden dat een arts die met gewetensbezwaren kampt een patiënt doorverwijst naar een andere arts. Ik ben bezig om dit ook wettelijk vastgelegd te krijgen."

50Plus-voorman Henk Krol vindt dat mensen die hebben aangegeven dat ze niet verder willen leven als ze dement worden de mogelijkheid van euthanasie moeten krijgen. "Voor die wens moet je respect hebben", vindt hij. "Ik begrijp dat er artsen zijn die daar problemen mee hebben, maar de patiënt moet centraal staan. Het is goed dat deze discussie nu gevoerd wordt, want het is een heel ingewikkeld onderwerp waar je uiterst zorgvuldig mee om moet gaan."

Volgens VVd-Kamerlid Ockje Tellegen hoeft de euthanasiewet niet aangepast te worden, zoals KNMG wil. Wel moet er een richtsnoer komen die zowel arts als patiënt meer helderheid biedt. De werkgroep die Schippers en KNMG hebben ingesteld juicht ze dan ook toe.

De Tweede Kamer spreekt volgende week woensdag over het zogenoemde deltaplan dementie. Hierin werken overheid en particuliere organisaties samen om de ziekte van alzheimer tegen te gaan. In Nederland kampen momenteel zo'n kwart miljoen mensen met dementie en de verwachting is dat dit, met de vergrijzing op komst, de komende jaren fors toeneemt.