Normal_dement

Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de netwerken van zorg- en welzijnsinstanties rondom demente cliënten, blijkt dat de zorg voor thuiswonende dementiepatiënten omgeven is door risico's en knelpunten. Dit meldt Artsennet. 

Momenteel zijn er in Nederland 85 zorgnetwerken voor thuiswonende mensen met dementie. Het is volgens de IGZ niet zeker of de netwerken kunnen blijven bestaan. Dit komt onder meer door onduidelijkheid over regelgeving en financiën. Ook maakt de IGZ zich zorgen over medicatieveiligheid en eventuele verwaarlozing van mensen met dementie die niet beschikken over een sociaal netwerk. 
 
Volgens de inspectie is het belangrijk om zorgmijders vroegtijdig te signaleren. Dementen zonder sociaal netwerk zijn op dit moment nog onvoldoende in beeld. Tegelijkertijd is het onwenselijk dat bij andere cliënten soms meerdere hulpverleners de jas van casemanager hebben aangetrokken, waardoor niet duidelijk is wie, wanneer, welke rol vervult. 
Individuele zorgplannen blijken niet genoeg ontwikkeld te zijn en vaak niet bij iedere betrokken zorgverlener bekend. Ook worden medicatieoverzichten onvoldoende bijgehouden, waardoor risico's ontstaan. 
 
Toetsen zorgkwaliteit
De Inspectie roept de netwerken op tenminste elke twee jaar hun zorgkwaliteit te laten controleren door een een onafhankelijke auditeur. 
Eind 2014 bekijkt de IGZ welke netwerken deze audits hebben uitgevoerd en of dit tot de gewenste verbeteringen heeft geleid. Mocht het nodig blijken, dan zal de Inspectie maatregelen nemen.
 
© Nationale Zorggids