Normal_mystery_guest

Het inzetten van mystery guests in de ouderenzorg en de GGZ is niet zo effectief als verwacht. Dit is de conclusie van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG), dat een pilot evalueerde in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat meldt Zorgvisie.

De mystery guests die in opdracht van het ministerie van VWS in 2011-2012 zijn ingezet bleken onvoldoende getraind en kregen in veel gevallen geen toegang tot relevante informatie. In totaal werd 22 keer een bezoek gebracht aan zorginstellingen. De klantrapporteurs, die werden uitgezonden door een extern bureau met ervaring in het optreden als mystery guest, hadden geen inzage in bijvoorbeeld patiëntendossiers en geen toegang tot niet openbaar toegankelijke ruimtes.

Naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek stelt het IMBG dat het inzetten van mystery guests als instrument eerst aangepast moet worden voordat het bruikbaar is om de kwaliteit in de zorg te toetsen.

© Nationale Zorggids