Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 26 juli 2013 de coöperatieve vereniging WoonZorg Boschoord te Lunteren het bevel gegeven om de zorgverlening op de locatie Woon- en zorgcentrum Boschoord te beëindigen. De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde en veilige zorgverlening.

Het laatste half jaar heeft de inspectie nauwlettend toezicht gehouden op Woon- en zorgcentrum Boschoord. Dit heeft eerder al geleid tot een bevel en een aanwijzing. Per 1 mei 2013 was de zorgverlening op Boschoord overgenomen door de coöperatieve vereniging WoonZorg Boschoord. Op 18 juli 2013 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek na berichten van grote onrust op Boschoord en conflicten in het bestuur. Uit het onderzoek bleek dat er een gebrek was aan sturing bij Boschoord en dat er betalingsproblemen waren. De continuïteit en veiligheid voor de bewoners en zorgmedewerkers was hierdoor niet gegarandeerd. De inspectie besloot daarom opnieuw in te grijpen en een bevel te geven.
 
Het bevel houdt in dat Boschoord de zorgverlening en huisvesting staakt en zorgt voor een goede overdracht van de bewoners en ze hierover binnen 24 uur informeert. Daarnaast mag Boschoord geen nieuwe cliënten opnemen totdat er verantwoord zorg geleverd kan worden.