Normal_spaarvarken_sparen_geld

Instellingen in de langdurige zorg kunnen de kosten per cliënt met 14 procent verminderen. Dat blijkt uit een evaluatie van het stimuleringsprogramma In voor zorg! van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Dit meldt Skipr.

Onderzoekers hebben vier instellingen waar een In voor zorg-traject loopt geëvalueerd. Het gaat om gehandicaptenzorginstelling Vanboeijen (Assen), ouderenzorginstellingen Vivantes (Elsloo) enVolckaert (Dongen) en thuiszorgorganisatie ZorgAccent (Almelo). De onderzoekers stellen in een rapport dat het onder de juiste voorwaarden realistisch is dat vergelijkbare organisaties de zorgkosten per cliënt met 14 procent kunnen terugdringen. 
 
Uit de evaluatie van de vier instellingen blijkt dat zij door het In voor zorg-traject meer en betere zorg verlenen met minder kosten. Cliënten worden beter ondersteund in hun zelfredzaamheid en hebben meer regie over de eigen zorg.
 
Volgens de onderzoekers is het cruciaal voor het slagen van het verbeterprogramma dat zorgaanbieders fundamentele veranderingen in het denken en doen durven door te voeren. “Bestuurlijke visie, een veranderaanpak voor het hele organisatiesysteem en urgentiebesef zijn essentiële voorwaarden,” aldus de onderzoekers.
 
© Nationale Zorggids