Normal_foto_taxi

Sinds dit jaar bezuinigt het Rijk op het AWBZ-vervoer van ouderen, gehandicapten en andere patiënten die regelmatig naar de dagbesteding gebracht worden. Het budget voor het vervoer van patiënten is ongeveer gehalveerd. Vooral aanbieders van gehandicaptenzorg hebben moeite om de korting op vervoerskosten op te vangen, zo blijkt uit een rondvraag van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) langs verschillende zorgaanbieders. Dat meldt Taxipro.

Aan het onderzoek van het KpVV werkten tien aanbieders in de gehandicaptenzorg, vijf aanbieders in de ouderenzorg en de GGZ mee. De ondervraagden in de ouderenzorg en binnen de GGZ lijken aanzienlijk minder last te hebben van de bezuinigingen dan de aanbieders van gehandicaptenzorg. Voor deze doelgroep wordt vaak regionale dagbesteding georganiseerd, die niet altijd dichtbij het woonadres van de cliënt is. Ook zijn er extra knelpunten in het vervoer van rolstoelgebonden personen. In de gehandicaptenzorg wordt 3 tot 10 procent van het totale budget besteed aan vervoer. In zowel de ouderenzorg als de GGZ ligt dit percentage onder de 1 procent.

Uit het rapport van van het KpVV blijkt dat aanbieders van gehandicaptenzorg massaal maatregelen nemen na de korting op vervoerskosten. De maatregel die de grootste besparing oplevert is het dichter bij de woonlocatie aanbieden van dagbesteding en het verruimen van de openingstijden van de dagbesteding. Hierdoor kan de vervoerder meer ritten maken met hetzelfde voertuig. Andere veel voorkomende maatregelen zijn het minimaliseren van het aantal ritten en de lengte ervan. Ook wordt er overlegd met vervoerders over een mogelijk lager tarief en worden vrijwilligers en familieleden ingezet om te besparen op de kosten voor een betaalde kracht.

© Nationale Zorggids