Logo_laurens_logo
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor de fusie van zorgorganisatie Laurens en Thuiszorg Rotterdam. Dit meldt Skipr.
 
In juni maakten Laurens en Thuiszorg Rotterdam het voornemen voor de fusie bekend. De geplande fusiedatum van 1 juli werd niet gehaald omdat de ACM vragen had over de mogelijke inperking van de keuzevrijheid voor cliënten door de fusie. De ACM oordeelt nu dat de fusie zonder aanvullende voorwaarden mag doorgaan.
 
De fusie zal in twee fasen worden doorgevoerd. De bestuurlijke fusie van beide organisaties zal op korte termijn plaatsvinden. Thuiszorg Rotterdam wordt daarmee onderdeel van Laurens. Op 1 januari 2015 volgt de organisatorische fusie. Tot die tijd blijven Laurens en Thuiszorg Rotterdam twee aparte organisaties onder een gezamenlijk bestuur en toezicht.
 
Na de bestuurlijke fusie draagt bestuurder Eric Higsen van Thuiszorg Rotterdam zijn taken over aan de raad van bestuur van Laurens, bestaande uit Ids Thepass en Marc Scholten. Twee leden van de raad van toezicht van Thuiszorg Rotterdam zullen toetreden tot de raad van toezicht van Laurens.
 
© Nationale Zorggids