Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

Het aantal zorgmedewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) is in 2012 met bijna 9.000 werknemers toegenomen. Dat meldt de beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN. 

Het kabinet stelde in 2011 extra investeringsgelden beschikbaar voor de intramurale langdurige zorg en legde dit vast in een convenant dat ook door V&VN werd ondersteund. Uit de monitor 'Investeringen V&V 2011-2015', uitgevoerd door onderzoeksbureaus Panteia en SEOR, blijkt dat deze investeringen effect hebben gehad.

De monitor volgt de ontwikkelingen vanaf 1 januari 2012. In 2012 blijkt het aantal zorgmedewerkers in de V&V met bijna 9.000 werknemers te zijn toegenomen. Gemeten in zogenoemde fte (voltijdse werkeenheden) bedraagt die toename ruim 6.000 fte. De groei is deels te verklaren door veranderingen in de vraag naar intramurale zorg.

© Nationale Zorggids