Normal_dement_dementie_bejaarde__screenshot_

Het Europese ACTIFCare-project ontvangt bijna 2,5 miljoen euro subsidie om onderzoek te doen naar het verbeteren van zorg voor dementiepatiënten. Het Alzheimer Centrum van het Maastricht UMC+ zal het project coördineren. De onderzoekers zullen kijken naar het efficiënter op elkaar afstemmen van zorgvraag en -aanbod, het beter toepassen van innovaties en het beperken van zorgkosten. Dit meldt Medical Facts.

Het ACTIFCare-project zal allereerst inzetten op het in kaart brengen van de problematische balans tussen zorgaanbod en de behoeftes van dementiepatiënten. “Het probleem is namelijk dat mensen vaak niet de behandeling krijgen, of willen die ze zo dringend nodig hebben,” zegt hoogleraar neuropsychiatrie prof. Dr. Frans Verhey van het Maastricht UMC+. Met name patiënten in de middenfase van de aandoening of hun naasten blijken een behandeling vaak af te wijzen. Welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen is onduidelijk. 
 
In het project zal onderzocht worden wat de beweegredenen zijn van patiënten en hun mantelzorgers om wel of geen gebruik te maken van beschikbare behandelingen. Een betere aansluiting van de behoefte aan zorg en het aanbod levert volgens Verhey zowel een besparing in zorgkosten op als een verbetering van de kwaliteit van leven voor zowel dementiepatiënten als hun naasten. “Het komt nog veel te vaak voor dat patiënten en mantelzorgers thuis onnodig veel lijden omdat simpelweg de beschikbare zorg niet geleverd wordt,” aldus Verhey. 
 
De onderzoeken zullen gelijktijdig in acht Europese landen plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is om de zorg voor Europeanen met dementie in zijn geheel te optimaliseren. Dementie is een groeiend probleem in de westerse wereld. In Nederland hebben ongeveer 250.000 mensen matige tot ernstige dementie. In heel Europa lijden bijna tien miljoen mensen aan een vorm van dementie. De kosten voor de medische en sociale zorg voor deze groep patiënten worden geschat op ruim 102 miljard euro per jaar.
 
© Nationale Zorggids