Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft voor zes maanden verscherpt toezicht ingesteld op de locatie Randerode van de stichting Zorggroep Apeldoorn (ZA). Directe aanleiding is dat recente inspectiebezoeken aan de instelling laten zien dat ZA niet in staat is structurele verbeteringen door te voeren.

De locatie Randerode wordt door de inspectie al enige tijd intensief gevolgd omdat er verschillende signalen waren dat ZA tekortschoot in het verlenen van verantwoorde zorg, met name in de behandeling van meldingen en calamiteiten. Uit twee recente inspectiebezoeken in het kader van infectiepreventie en hygiëne is gebleken dat ZA de noodzakelijke verbeteringen onvoldoende heeft doorgevoerd en dat de kennis en het inzicht ontbreekt om de door de inspectie gesignaleerde tekortkomingen tijdig en volledig aan te pakken. Hierdoor blijven onveilige situaties voor cliënten bestaan.

De inspectie zal in de periode van verscherpt toezicht zowel aangekondigde als onaangekondigde bezoeken brengen en de kwaliteit van de onderzoeken naar incidenten beoordelen.

© Nationale Zorggids