Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

De zorgorganisaties Vilans en Zorgbelang Nederland werken aan een initiatief waarbij ouderen zullen worden ingezet in de klas om zorgstudenten zover te krijgen dat ze kiezen voor een baan in de ouderenzorg. Dat meldt Nursing.

De bedoeling is dat studenten die een zorgstudie volgen in het MBO, HBO en WO door de ouderen worden geïnspireerd om te kiezen voor een baan in de ouderenzorg. Met het project wordt geprobeerd het imago van de ouderenzorg onder zorgstudenten te verbeteren, zodat er meer en beter gekwalificeerde studenten voor de specialisatie ouderenzorg kiezen. Momenteel is deze richting niet erg populair: ‘Het idee heerst dat de productie heel hoog is, het werk weinig diepgang biedt, en je voornamelijk bezig bent met het zogenaamde billen wassen’, zegt Astraia Rühl van Vilans.

Over het werken met ouderen blijken nogal wat vooroordelen te bestaan, die door het project uit de weg moeten worden geholpen. Rühl: 'We gaan 24 ouderen bij elkaar zoeken die zorg ontvangen, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of door de thuiszorg. We gaan samen met hen en de opleidingen bekijken op wat voor manier we hen gaan inzetten in het onderwijs. Ze zouden bijvoorbeeld in gesprek kunnen gaan met groepen studenten: over de betekenis van het ouder worden, en de waarde van hoe de zorg wordt geleverd.'

De ouderen worden gezocht via cliëntenverenigingen en ouderenorganisaties. 'Zij zullen toekomstige verzorgenden, verpleegkundigen en artsen op twaalf onderwijsinstellingen gaan inspireren. Met dit netwerk vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg werken we gericht aan onderwijsvernieuwing', aldus de woordvoerder van Vilans.

© Nationale Zorggids