Normal_bejaard_koppel_relatie_ouderen

Bijna 90 procent van de Nederlanders wil thuis blijven wonen, ook als zij zorg of hulp nodig hebben. Uit een onderzoek van belangenorganisatie ANBO onder ruim 1.500 leden en niet-leden blijkt dat de meeste mensen graag zelf beslissen hoe zij oud of hulpbehoevend worden, maar hoe dat verder vorm krijgt sluit niet aan bij de nieuwe werkelijkheid van de grootschalige zorghervorming. Dat meldt ANBO.

Volgens ANBO-directeur Liane den Haan ondernemen de meeste mensen geen actie en worden er geen voorbereidingen getroffen. Bijna 80 procent van de ondervraagden zegt wel 'af en toe' tot 'heel vaak' na te denken over hun toekomstige zorgvraag, maar stelt het nemen van beslissingen uit. Zelfs bij een zware zorgvraag wil bijna 64 procent van de ondervraagden niet naar een zorginstelling. 60 procent van deze groep geeft aan pas voorbereidingen te treffen vanaf het moment dat zij die hulp of zorg nodig hebben. Den Haan: 'Staatssecretaris Van Rijn kan de zorg hervormen, maar hij moet ook de cultuur van zorg vragen en geven kunnen veranderen.'

Naast de 60 procent die professionele hulp verwacht, wil ongeveer 27 procent mantelzorg van de partner. Bijna 80 procent heeft hier nog met niemand over gepraat en ook geen voorbereidingen getroffen. Den Haan: 'Hier zien we twee problemen. Mensen verwachten professionele zorg, maar het is maar zeer de vraag of gemeenten aan die wens kunnen voldoen. Verder blijkt, ook uit eerder onderzoek van ANBO, dat mensen hun verwachtingen niet bespreken. Men vindt het vanzelfsprekend dat er voor hen gezorgd wordt, omdat ze zelf ook voor hun partner zouden zorgen, of zelfs zouden willen verhuizen als de partner ziek of hulpbehoevend wordt.'

Uit het onderzoek van ANBO blijkt verder dat 70 procent van de ondervraagden denkt dat hun inkomen niet toereikend is om zorg thuis te organiseren wanneer dat nodig is. Diezelfde 70 procent denkt dat hun netwerk niet bij machte is om (aanvullende) mantelzorg te verlenen. 60 Procent van de ondervraagden geeft bovendien de voorkeur aan professionele hulp, boven mantelzorg van kinderen of familie. Ook vreest ruim de helft van de ondervraagden dat een zorginstelling, tegen hun wens in, de enige mogelijkheid is als zij veel zorg of hulp nodig hebben. ANBO-directeur Den Haan: 'Dat is niet meer de realiteit. In gesprekken met mensen hoor ik vaak: 'ik wil mijn kinderen niet met zorg belasten'. Maar ze beseffen niet dat er, gelukkig, een fase is met een lichte zorgvraag. Gemeenten moeten die hulp vormgeven, maar ze hebben er geen ervaring mee en ze krijgen er ook geen extra geld voor. Een informeel netwerk is dan opeens de enige oplossing voor hulp en ondersteuning.'

© Nationale Zorggids