Normal_rechter

(Novum) - De gemeente Den Haag overweegt naar de rechter te stappen vanwege de bezuinigingen van het kabinet in de thuiszorg. De aangekondigde bezuinigingen op huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging zijn in strijd met de Gemeentewet en internationale verdragen, zegt de Haagse welzijnswethouder Karsten Klein (CDA) vrijdag in de Volkskrant.

De gemeente zocht juridisch advies bij advocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden Tom Barkhuysen, die een zaak 'kansrijk' noemt. Volgens hem is in de Gemeentewet opgenomen dat de rijksoverheid verplicht is de kosten te dragen voor taken die de gemeenten moeten uitvoeren. Ook zouden de bezuinigingen 'op gespannen voet staan' met het recht op wonen, zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Volgens de bezuinigingsplannen krijgen gemeenten per 2015 veertig procent minder geld voor huishoudelijke hulp. Ruim zesduizend Hagenaars lopen daardoor het risico niet langer zelfstandig te kunnen wonen als de hulp minder wordt, blijkt uit een studie in opdracht van de gemeente. Volgend jaar al krijgen gemeenten 89 miljoen euro minder voor thuiszorg.

Gemeenten zouden met de inzet van familie en buren de gaten kunnen vullen die ontstaan nu er met minder geld dezelfde taken uitgevoerd moeten worden, vindt staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA). Klein zegt in de krant zeker te weten dat dat niet lukt. "Den Haag heeft nu al 79 duizend mantelzorgers, hoeveel meer kunnen dat er worden? Bovendien zijn twaalfduizend van hen overbelast", aldus de wethouder.