Normal_opa_wachten_ouderen_bejaarden

Voor een groot deel van de mensen die met pensioen gaan heeft dit op de lange termijn een negatief effect op de fysieke en geestelijke gezondheid. Op de korte termijn gaat de gezondheid er wel op vooruit. Dat blijkt uit een onderzoek van een Engelse denktank waarover het rapport 'Work longer, live healthier' verscheen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De kans dat mensen in een depressie belanden blijkt na hun pensioen veertig procent groter te worden. De kans op een lichamelijke aandoening gaat zelfs omhoog met zestig procent. Ook de kans dat mensen medicijnen moeten gaan gebruiken neemt na het pensioen toe. De uitkomsten van het onderzoek gelden voor zowel mannen als vrouwen. De resultaten bleven overeind nadat rekening gehouden was met andere factoren die invloed kunnen hebben op de uitkomsten.

De onderzoekers vonden ook een verband tussen de lengte van het pensioen en gezondheidsklachten. Mensen die een verdubbeld aantal jaren als gepensioneerde door het leven gaan, blijken zeventien procent meer kans te hebben op een klinische depressie dan mensen van wie het pensioen de helft korter is. De kans op minstens één lichamelijke aandoening is 22 procent groter voor mensen die twee keer zo lang gepensioneerd zijn.

© Nationale Zorggids