Normal_13795779890064_1

(Novum) - Het aantal Nederlanders dat een bril of contactlenzen draagt neemt gestaag toe. Vorig jaar gebruikte 61 procent wel eens een bril of contactlenzen, een procent meer dan in de jaren daarvoor. In 2001 maakte nog 57 procent gebruik van hulpmiddelen bij het zien of lezen, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de brildragers geeft 54 procent aan de bril vrijwel altijd op te hebben. Bij de lenzendragers heeft 79 procent die dagelijks in. Vrouwen gebruiken vaker hulpmiddelen bij het zien of lezen.

Naarmate mensen ouder worden, loopt het percentage dat hier hulp bij nodig heeft snel toe. De grootste sprong wordt gemaakt bij de 50-plussers. Van de 45- tot 50-jarigen gebruikt zo'n zestig procent een hulpmiddel. Van de 50- tot 55-jarigen heeft meer dan negentig procent hulp nodig bij het zien.