Normal_computer_toetsenbord_pc

Toepassingen in eHealth die gericht zijn op zelfmanagement worden door patiënten nauwelijks gebruikt. Ook de groep die hier in de toekomst gebruik van wil maken, is nog redelijk beperkt. Dat komt naar voren uit de eHealth-monitor 2013 van Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) en onderzoeksbureau Nivel. Dat meldt Zorgvisie.

Zelfmanagement
Bijna alle Nederlanders hebben tegenwoordig toegang tot het internet, waarvan 66 procent online zoekt naar informatie over ziekte of behandeling. Toch blijft het gebruik van toepassingen gericht op zelfmanagement achterwege. Onderzoekers ontdekten dat maar weinig mensen bijvoorbeeld een zelftest doen op internet (zes procent), de eigen gezondheidsgegevens online bijhouden (vier procent) of op de telefoon een herinnering instellen voor het innemen van medicijnen (twee procent).

Communicatie
Zorggebruikers blijken slecht op de hoogte van de mogelijkheden die zorgverleners bieden voor online communicatie. Bij twee derde van de huisartsen is het mogelijk om via internet een herhaalrecept aan te vragen, terwijl slechts een op de vijf zorggebruikers weet dat dit kan. In de gevallen waarin online communicatie wel wordt gebruikt, gebeurt dat meestal voor het aanvragen van herhaalrecepten of voor het maken van een afspraak.

Terughoudendheid
Voor inzage in het eigen dossier of labuitslagen wordt de online mogelijkheid weinig gebruikt. Dit hangt volgens de onderzoekers samen met de terughoudendheid bij artsen. Zij zijn voorzichtig in het delen van gegevens over onderzoeken, diagnoses en notities. Ook zijn er nog weinig plannen om patiënten informatie te laten toevoegen aan het eigen dossier. Positiever staan de artsen tegenover inzage in het medicatiedossier. Zij zien hier een mogelijkheid voor patiënten om meer aan zelfmanagement te doen.

Nog veel papier
Van de medisch specialisten werkt vijftien procent nog vooral met papieren dossiers. 66 procent van de specialisten werkt al voornamelijk of compleet digitaal. Het feit dat papieren dossiervoering nog vaak voorkomt naast de elektronische dossiervoering, brengt onnodige risico’s met zich mee, stellen de onderzoekers. Ook de uitwisseling van informatie met huisartsen laat te wensen over; slechts 46 procent van de medisch specialisten doet dat. Digitaal informatie uitwisselen met collega’s ligt nog lager, op 32 procent. Dat komt mede door de beperkte mogelijkheden. De huisartsen doen het een stuk beter: 93 procent werkt digitaal, waarvan vrijwel iedereen elektronisch informatie uitwisselt met openbare apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen.

Toename gebruik eHealth
Om zorggebruikers aan te zetten tot zelfmanagement is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn. Ze weten volgens de onderzoekers goed hun weg te vinden op internet en zoeken zelf al informatie op over hun ziekte. Wanneer zorgverleners de mogelijkheden beter communiceren, zal het gebruik toenemen. Daarnaast is het belangrijk dat de meerwaarde van eHealth zichtbaar wordt. Wat ICT kan betekenen voor kwaliteit en veiligheid van patiënten blijft nog onderbelicht. Betere voorlichting over de verschillende toepassingen, zoals het zelf bijhouden van gezondheidsgegevens, kan hier verandering in brengen. Ook artsen zijn mogelijk gebaat bij voorlichting; veel van hen geven aan dat zijn onzeker zijn hoe eHealth zich verhoudt ten opzichte van de wet- en regelgeving.

© Nationale Zorggids