Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Van de Nederlanders die nu nog geen informele zorg verlenen zou 63 procent daar wel toe bereid zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale DenkTank 2013 onder meer dan 1400 respondenten. Deze uitkomst wijst op een potentieel van naar schatting vijf miljoen extra informele zorgverleners. Dat meldt Nationale DenkTank.

Slechts een kwart van de respondenten geeft aan nu al informele zorg te geven. Informele zorg is zorg die door mantelzorgers en vrijwilligers wordt geleverd, in aanvulling op zorg van beroepskrachten. Opvallend is dat van de mensen die nu nog geen informele zorg leveren de meerderheid (61 procent) als reden geeft dat er nog geen beroep op hen is gedaan.
De bereidheid om hulp te bieden aan mensen die zorg nodig hebben te geven verschilt per groep van mensen die zorg nodig hebben. Zo geeft 69 procent van de respondenten aan dat zij waarschijnlijk wel informele zorg aan kwetsbare ouderen zouden geven, terwijl bijvoorbeeld psychiatrische patiënten met 30 procent op minder steun kunnen rekenen. Er is minder draagvlak voor verplichte participatie: drie van de tien Nederlanders vinden dat er een zorgplicht moet zijn voor kinderen naar hun ouders.

Met het oog op de snel stijgende zorgkosten, die in 2012 92.7 miljard euro bedroegen, wil het kabinet in toenemende mate een beroep doen op informele zorg. Volgens een woordvoerder van de Nationale DenkTank 2013 blijkt uit het onderzoek dat veel mensen bereid zijn daaraan bij te dragen.

De onderzoeksresultaten sluiten aan op de analyse van de Nationale DenkTank 2013, die uitgaat van een nieuwe kijk op gezondheid. Daarin staan niet ziektes en beperkingen centraal, maar juist het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. De omgeving van mensen speelt daarin een belangrijke rol.

© Nationale Zorggids