Normal_medicijnen_depressief_ouderen_bejaarden_

Zorgverzekeraar VGZ steunt medicatiebegeleiding op afstand nadat een proef van zorgorganisatie ZZG Zorggroep en enkele apothekers met de Medido medicijndispenser succesvolle resultaten opleverde. Volgens VGZ blijkt deze vorm van medicatiebegeleiding een gunstig effect te hebben op mensen die niet meer in staat zijn om zelf op tijd medicijnen in te nemen. Dit meldt Skipr.

De Medido is een medicijndoos die via internet verbonden is met de zorgcentrale. De doos wordt door de apotheker gevuld met voorverpakte medicijnen in de juist volgorde. Wanneer het tijd is om medicijnen in te nemen, geeft de Medido een alarmsignaal af. De cliënt moet op een knop drukken en een al geopend zakje met de medicijnen rolt uit de medicijndoos. Wanneer de cliënt niet op de knop drukt, waarschuwt de Medido de zorgcentrale die vervolgens de cliënt probeert te bellen. Lukt het niet om contact te krijgen dan zal iemand van de thuiszorg bij de cliënt langsgaan.

De Medido verhoogt de zelfredzaamheid van mensen met bijvoorbeeld Parkinson of beginnende dementie. De medicatiebegeleiding op afstand draagt eraan bij dat deze mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het vangnet van de zorgcentrale die gewaarschuwd wordt bij problemen geeft mensen een veilig gevoel.

Esther Jacobs, projectleider Domotica bij ZZG Zorggroep in Nijmegen is zeer te spreken over de Medido: “Onze ervaring is dat de Medido werkt en heel geschikt is voor specifieke patiëntgroepen. Wij volgen de eerste weken of het goed gaat. Als dat niet het geval is, stoppen we met de Medido en gaan we over op een andere vorm van ondersteuning. Maar de pilot bewijst dat het in de meeste gevallen wél goed gaat.”

Ook VGZ beoordeelt de proef met de Medido positief. “Initiatieven als dit sluiten mooi aan bij het uitgangspunt van de landelijke campagne DementieEnDan met een focus op wat iemand wél kan,” zegt Raymond Wieland, zorginkoper bij VGZ. Volgens Wieland levert de Medido niet alleen goede en doelmatige zorg maar ook directe tijdwinst in de AWBZ. De medicijndispenser bespaart tot 55 euro per patiënt, aldus Wieland. “Alleen in de regio Nijmegen kunnen we daarmee al ruim 200.000 euro AWBZ-kosten per jaar besparen.” Deze voordelen rechtvaardigen volgens hem een structurele financiering voor de innovatieve medicijndispenser.

© Nationale Zorggids