Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de staatssecretaris van VWS een aanwijzing gegeven aan het centrum voor verpleeghuiszorg Dr. Sarphatihuis te Amsterdam. De staatssecretaris heeft het Dr. Sarphatihuis gelast om snel verantwoorde basiszorg aan de cliënten te leveren. 

Het Dr. Sarphatihuis is een verpleeghuis voor cliënten die somatische, psychogeriatrische en gerontopsychiatrische zorg nodig hebben. Ook worden er patiënten met Korsakov en de ziekte van Huntington behandeld. Het Dr. Sarphatihuis is onderdeel van Amsta.

Het verpleeghuis staat sinds november 2012 onder extra toezicht van de inspectie na signalen over de kwaliteit van zorg. Tijdens een bezoek eind 2012 constateerde de IGZ dat de deskundigheid van het personeel niet op orde was en er onvoldoende werd gestuurd op het zorgproces. Het verpleeghuis startte hierop een verbetertraject, maar de voortgang liet te wensen over. Dit kwam onder andere door het te lage opleidingsniveau van een deel van de medewerkers en doordat het management onvoldoende verantwoordelijkheid nam om de zorg op een veilig en kwalitatief verantwoord niveau te brengen.

Het Dr. Sarphatihuis dient te garanderen dat binnen drie weken alle complexe cliënten verantwoorde zorg krijgen. Daarnaast moet de instelling ervoor zorgen dat alle cliënten binnen zeven weken kunnen rekenen op verantwoorde basiszorg die ten minste voldoet aan de minimale eis en die geleverd wordt door voldoende en deskundig personeel.

© Nationale Zorggids