Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Het komt vaak voor dat ouderen  in hun laatste levensfase langer doorbehandeld worden dan ze zelf willen. De communicatie tussen artsen, naasten en patiënten over wel of niet behandelen zou daarom beter moeten. Dat concluderen onderzoekers aan het VUmc, die vandaag de resultaten van een groot onderzoek onder nabestaanden van ouderen naar buiten brengen. Dat meldt de Volkskrant.

Zieke ouderen krijgen bij een naderende dood vaak de keuze voorgelegd of zij nog willen beginnen met een verdere behandeling, zoals een antibioticakuur bij een longontsteking of reanimatie bij een hartstilstand. Ongeveer de helft van de ouderen uit het onderzoek die eerder hadden gezegd geen verdere behandeling te willen, kreeg dit uiteindelijk toch. Ook bleek de mening van oudere patiënten over al dan niet behandelen vaak niet bekend.

Onderzoekster Roeline Pasman denkt dat het wel helpt als ouderen hun wens kenbaar maken, maar dat blijkt altijd voldoende. Volgens haar zouden artsen al in een eerder stadium het initiatief kunnen nemen bij hun patiënten die waarschijnlijk niet lang meer hebben en ze vragen of ze doorbehandeld willen worden in de laatste fase.

Een artikel over het onderzoek is verschenen in the Journal of the American Geriatrics Society.

© Nationale Zorggids