Logo_anbo_logo

De manier waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen om aan het werk te komen is onvoldoende effectief. Dit staat in een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gemeenten moeten zich meer gaan inspannen om oudere werklozen aan een baan te helpen, zo meldt ANBO.

Een grote groep oudere bijstandsgerechtigden heeft volgens de seniorenorganisatie ANBO specifieke ondersteuning nodig. Uit het onderzoek blijkt dat slechts zestien procent van de gemeenten specifiek beleid voor oudere werklozen heeft. Volgens de ANBO is dat op zijn minst opmerkelijk. Nu de kansen van oudere werklozen zeer klein zijn, zouden gemeenten juist beleid moeten gaan maken. Het is een taak van minister Asscher van SZW om gemeenten die onvoldoende inspanningen leveren te corrigeren.

Een betere diagnose bij de intake en herbeoordeling zijn een eerste voorwaarde voor terugkeer naar de arbeidsmarkt. Er wordt wel geld besteed aan re-integratie maar weinig aan scholing. Werklozen die jarenlang hetzelfde werk hebben gedaan moeten in de gelegenheid worden gesteld om andere vaardigheden te leren. Volgens de ANBO is er de laatste jaren enorm gesneden in de budgetten om werknemers te re-integreren, terwijl oudere werkzoekenden juist nu meer hulp en begeleiding nodig blijken te hebben om weer aan het werk te komen.

In 2012 waren er 179 duizend oudere werklozen van 45 tot 65 jaar. Dat is 35 procent van de totale werkloze beroepsbevolking. Zij doen er doorgaans langer over om een baan te vinden dan jongere werklozen.

© Nationale Zorggids