Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

Staatssecretaris Martijn van Rijn (VWS) heeft besloten om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Mensen hoeven hierdoor voor verzorging en verpleging dus niet naar twee loketten. Het deel van verzorging dat samenhangt met begeleiding en ondersteuning wordt wel naar gemeenten overgeheveld. Dit maakte hij woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Samenhang verzorging en verpleging
Uitgangspunt voor de positionering van verzorging is de zorginhoudelijke samenhang. Uit cijfers blijkt dat 84 procent van de mensen die nu verzorging krijgt een lichamelijke aandoening heeft. Deze groep maakt ook het meest gebruik van verpleging; 87 procent van het totaal aantal cliënten. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen waarbij de gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren en die intensief te maken hebben met de huisarts of het ziekenhuis.

Nieuwe aanspraak wijkverpleging
De staatssecretaris kondigt in zijn brief één integrale aanspraak op wijkverpleging aan. Mensen hebben straks via deze nieuwe aanspraak recht op verpleging en verzorging in samenhang vanuit de Zvw. Het gaat meestal om lichamelijke medische zorg die voortvloeit uit een ziekte, een aandoening of een beperking. Hierdoor wordt samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen versterkt waardoor mensen langer thuis kunnen blijven. Op dit moment werkt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) samen met partijen de aanspraak op wijkverpleging verder uit. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen in hun dagelijks leven.

Samenwerking gemeenten en verzekeraars
De staatssecretaris wil een veel sterkere lokale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijk belang om de mensen die langer thuis willen wonen passende zorg en ondersteuning te bieden. Burgers mogen geen last hebben van discussies over wie wat betaalt. Door een goede samenwerking ontstaat er voor de burger een samenhangend pakket van ondersteuning, wijkverpleging en behandeling.

© Nationale Zorggids