Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verpleeghuis Altingerhof in Beilen onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie is er sprake van structurele tekortkomingen in de zorg.

Verpleeghuis Altingerhof is onderdeel van Stichting Icare en levert zorg aan cliënten met dementie en cliënten met lichamelijke aandoeningen. Uit onderzoek van de inspectie blijkt onder andere dat er in Altingerhof niet op een juiste wijze wordt gewerkt met zorgplannen, waarin afspraken staan die samen met de cliënt worden gemaakt over de benodigde zorg. Ook is de aanwezigheid en deskundigheid van artsen ontoereikend. Medewerkers blijken onvoldoende geschoold om zorg te verlenen aan cliënten met gedragsproblemen. Verder is de medicatieveiligheid niet op orde. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn niet goed georganiseerd en men spreekt elkaar niet aan op fouten.

De inspectie eiste verbeteringen, maar het management is er niet in geslaagd om die in te voeren en vast te houden. Het verpleeghuis Altingerhof is daarom door de inspectie voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De IGZ blijft de instelling met onverwachte bezoeken volgen totdat de zorg in orde wordt bevonden.

© Nationale Zorggids