Normal_drugs_pillen_medicatie_medicijenn

In de afgelopen acht jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met zeventien procent gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Multimorbiditeit
Het aantal mensen met meerdere ziekten (multimorbiditeit) blijkt met 26 procent nog harder gestegen. In totaal is bij 1,9 miljoen Nederlanders sprake van meerdere chronische ziekten. Mensen met een chronische ziekte hebben te maken met frequente en langdurige ziekenhuisopnamen, meer kans op complicaties na een operatie en meer kans op vroegtijdig overlijden. Bovendien gebruiken chronisch zieken relatief veel en langdurig zorg.

Oorzaken stijging
Als verklaring voor de stijging van het aantal mensen met een chronische ziekte wordt de vergrijzing genoemd, maar ook de toenemende aandacht voor dit soort ziekten, zowel onder de bevolking als onder artsen. Hierdoor worden chronische ziekten met milde klachten eerder gediagnosticeerd. Anderzijds worden ziekten en risicofactoren beter behandeld, waardoor patiënten langer blijven leven. Overigens heeft de stijging van het aantal personen met een chronische ziekte voor een deel te maken met het feit dat huisartsen vanaf 2009 beter zijn gaan registreren.

Ouderen en laagopgeleiden
Zoals verwacht komen chronische ziekten en multimorbiditeit vooral veel voor bij ouderen. Zo heeft de helft van de 75-plussers multimorbiditeit, in totaal 580.000 personen. Daarnaast worden vooral mensen met een lage opleiding getroffen door een chronische ziekte of multimorbiditeit. Van de mensen met een lage opleiding heeft bijvoorbeeld 79 procent een chronische ziekte, van de mensen met een hoge opleiding 43 procent. Sinds 1990 is het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden onveranderd.

© Nationale Zorggids