Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

De Utrechtse thuiszorginstelling Multi Maatzorg stopt op korte termijn met het verlenen van zorg  en zal de cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder. Aanleiding voor dit besluit is de aanwijzing die staatssecretaris Martin van Rijn de thuiszorginstelling heeft gegeven op advies van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De inspectie houdt al sinds maart 2012 extra toezicht op Multi Maatzorg, mede naar aanleiding van klachten over de kwaliteit van de zorg. Tijdens verschillende bezoeken in 2012 constateerde de inspectie grote risico’s voor de medicatieveiligheid.

Toen begin 2013 bleek dat de instelling de medicatieveiligheid onvoldoende had verbeterd, stelde de inspectie in februari voor zes maanden verscherpt toezicht in. In juli werden de verbeteringen bij Multi Maatzorg getoetst. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat het bestuur en management van Multi Maatzorg de organisatie onvoldoende aanstuurde. De medicatieveiligheid was nog steeds niet op orde.

Ook bleek dat er een groot personeelsverloop was en werd een risicovolle behandeling uitgevoerd door een niet bevoegde medewerker. De continuïteit van de zorg was niet gegarandeerd omdat de zorg voor een aantal cliënten belegd was bij één medewerker voor wie de waarneming niet was geregeld. Verder constateerde de inspectie dat bij Multi Maatzorg onvoldoende werd geleerd van gemaakte fouten.

Multi Maatzorg moet daarom voor 1 december 2013 een goede bestuurder en vestigingsmanager hebben. Daarnaast moet voor het personeel een opleidingsplan worden gemaakt en moet waarneming van medewerkers geregeld zijn. Ook moet Multi Maatzorg meldingen analyseren en omzetten in acties voor verbeteringen.

Mede omdat het Multi Maatzorg niet gaat lukken om op tijd aan de voorwaarden van de aanwijzing te voldoen, heeft de thuiszorginstelling besloten te stoppen met de zorgverlening en de cliënten over te dragen aan een andere zorgaanbieder. De inspectie zal toezien op een zorgvuldige overdracht.

© Nationale Zorggids