Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Wetsvoorstel langdurige zorg naar de Raad van State gezonden. Doel van de wet is dat ouderen en mensen met verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen passende zorg krijgen met aandacht voor het individuele welzijn.

Cliënt centraal
De Wet langdurige zorg zal per 1 januari 2015 de AWBZ vervangen. De nieuwe wet sluit beter aan bij ontwikkelingen in de samenleving en bij de veranderende behoeften van bewoners van instellingen en hun vertegenwoordigers. Ook in de Wet langdurige zorg blijft het recht op zorg bestaan. Bewoners van instellingen kunnen straks concrete afspraken in het zorgplan opnemen over de inrichting van het dagelijks leven. Op deze manier blijven ze zoveel mogelijk regie over hun eigen leven voeren. Bij het maken van deze afspraken zijn de wensen en mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt.

Betere toegang en uitvoering
Toegang tot de zorg blijft in handen van het Centrum indicatiestelling zorg. Om tot betere zorg te komen, worden de prikkels in de huidige uitvoeringsstructuur verbeterd. Professionals krijgen meer ruimte om zorg op maat te leveren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is om het wetsvoorstel begin 2014 bij de Tweede Kamer in te dienen.

© Nationale Zorggids