Normal_handen_wassen_hygiene_handwash_wiki_-c_

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn ontevreden over de uitkomsten van onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de infectiepreventie in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Beide bewindslieden verlangen dat zorginstellingen op korte termijn overgaan tot maatregelen.

Goede infectiepreventie is samen met goed gebruik van antibiotica, surveillance en toezicht een middel om antibioticaresistentie in de gezondheidszorg tegen te gaan. Uit de onderzoeken van de IGZ blijkt dat ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename van resistente bacteriën. Richtlijnen voor preventie worden onvoldoende nageleefd. In de ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen) wordt onvoldoende rekening gehouden met besmettingsrisico’s. De IGZ constateert na herhaaldelijke bezoeken wel dat beide sectoren op korte termijn grote verbeteringen kunnen realiseren.

Ziekenhuizen die niet door de inspectie zijn bezocht, kunnen in de komende tijd een bezoek van IGZ verwachten. Vanaf 2014 zal de IGZ ook toezien op het verantwoord gebruik van antibiotica. Staatssecretaris Van Rijn zal in zijn bestuurlijk overleg met de sector duidelijk maken welke verbeteringen hij verwacht om de hygiëne en infectiepreventie op een verantwoord niveau te krijgen.

© Nationale Zorggids